trygg hansa kattförsäkring logga
Trygg Hansa omdöme:
4/5

Trygg Hansa Kattförsäkring Recension

Trygg Hansa Kattförsäkring var tidigare Moderna Kattförsäkring. Moderna Djurförsäkringar är numera en del av Trygg Hansa och därför har försäkringen bytt namn. Innehållet är till stor del detsamma som tidigare. 

Trygg Hansa erbjuder en flexibel veterinärvårdsförsäkring för din katt där du kan välja omfattning baserat på tre olika nivåer. Bolaget erbjuder även flera tillägg som du kan komplettera din försäkring med. 

Vi testar och jämför Trygg Hansa med andra kattförsäkringar i vår recension och undersökning av bolaget. Vi samlar allt du behöver veta om kattförsäkringen. Du hittar allmän information, erbjudanden och rabatter, för- och nackdelar, kundernas erfarenhet och till sist Trygg Hansa omdöme. 

Kattförsäkringen finns i tre olika nivåer: enkel, dubbel och trippel.

Försäkringarna har olika omfattning men samtliga täcker så kallad kostnad för veterinärvård vilket innebär kostnader för undersökning eller behandling som din katt kan behöva till följd av skada eller sjukdom. 

Läs mer om du vill veta mer om Trygg Hansa Kattförsäkring. 

Senast uppdaterad: 2024-06-01

Se andra populära kattförsäkringar

Innehållsförteckning

Trygg Hansa Ranking - Översikt

Trygg Hansa Ranking
Ersättningsbelopp
4 av 5
Tillägg
5 av 5
Pris
4 av 5
Karens
3 av 5
Självrisk
4 av 5
Trygg Hansa omdöme
4/5

Trygg Hansa pris

Priset på Trygg Hansa Kattförsäkring beror på flera olika faktorer och är individuellt för din katt. Priset beror på vilken omfattning och vilka tillägg som du väljer.  

Det varierar också beroende på åldern på din katt, var du bor, vad din katt ska användas till och vilken ras den tillhör.

Se bolagets hemsida för ett prisförslag för din katt. 

Innehåll i Trygg Hansa Kattförsäkringar

Trygg Hansa erbjuder tre olika försäkringsnivåer för kattförsäkringar. Läs mer nedan om vad de olika nivåerna innehåller. 

Trygg Hansa Trippel

Trippel veterinärvårdsförsäkring är det mest omfattande av de tre alternativen och täcker de flesta kostnader som kan uppstå om din katt blir sjuk eller skadad. 

Försäkringen erbjuder ersättning för så kallade behandlingskostnader till följd av olycka eller sjukdom men för ett högre ersättningsbelopp än enkel och dubbel. Försäkringen erbjuder två olika ersättningsbelopp 90 000 kronor eller 120 000 kronor per år. I försäkringen ingår ersättning för tandsjukdomen TR

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet för de skador och sjukdomar som omfattas av försäkringen. Dessutom ingår rådgivning hos Djurens Vårdguide. 

Ersättningsbelopp Trippel

Ersättningsbeloppet för Trygg Hansa Kattförsäkring Trippel erbjuder ett ersättningsbelopp på maximalt 120 000 kronor per år. Beloppet är högt men lägre än flera av konkurrenterna. 

Innehåll Trippel

Innehåll Trippel
Max ersättningsbelopp
120 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
7 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Trygg Hansa Dubbel

Dubbel veterinärvårdsförsäkring är mer omfattande än enkel och täcker fler kostnader som kan uppstå till följd av sjukdom eller olycka för din katt. 

Försäkringen erbjuder ersättning för så kallade behandlingskostnader till följd av olycka eller sjukdom men för ett högre ersättningsbelopp än nivån Enkel.

I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet för de skador och sjukdomar som omfattas av försäkringen. Dessutom ingår rådgivning hos Djurens Vårdguide. 

Ersättningsbelopp Dubbel

Ersättningsbeloppet som Trygg Hansa Kattförsäkring Mellan erbjuder är maximalt 60 000 kronor per år. Det är något högre än vad flera av konkurrenternas kattförsäkringar erbjuder för den här nivån. 

Innehåll Dubbel

Innehåll Dubbel
Max ersättningsbelopp
60 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
7 000 kr/år
MR & CT Röntgen
Ingår

Trygg Hansa Enkel

Enkel veterinärvårdsförsäkring är den försäkring som Trygg Hansa erbjuder är minst omfattande av de tre nivåerna. Försäkringsnivån omfattar kostnader för undersökning och behandling om din katt blir sjuk eller skadar sig. 

Försäkringen ersätter så kallade behandlingskostnader till följd av olycka eller sjukdom. I försäkringen ingår även kostnadsfria besök hos den digitala veterinären FirstVet för de skador och sjukdomar som omfattas av försäkringen. Dessutom ingår rådgivning hos Djurens Vårdguide. 

Ersättningsbelopp Enkel

Ersättningsbeloppet för Trygg Hansa Kattförsäkring Enkel är maximalt 30 000 kronor per år. Det är samma som flera av konkurrenterna erbjuder för den här försäkringsnivån. 

Innehåll Enkel

Innehåll Enkel
Max ersättningsbelopp
30 000 kr/år
FirstVet
Ingår
Rehabilitering
Ingår ej
MR & CT Röntgen
Ingår ej

Jämför innehåll

Trygg Hansa Kattförsäkring är flexibel och omfattande och står sig bra mot övriga kattförsäkringar på marknaden.

Vi har hittat främst sex punkter som vi tycker skiljer kattförsäkringen från konkurrenternas: 

Tillägg Trygg Hansa

Trygg Hansa erbjuder olika tillägg som du kan komplettera din veterinärvårdsförsäkring med för att utöka ditt skydd ytterligare. Försäkringsbolaget erbjuder bland annat en livförsäkring och en speciell försäkring för kattuppfödare. 

Livförsäkring

Som tillägg till samtliga nivåer av veterinärvårdsförsäkringar kan du välja till en livförsäkring för din katt. Livförsäkring går att teckna både för raskatter och huskatter/blandraser och gäller utan självrisk.

Beloppet täcker i första hand marknadsvärdet på din katt. Marknadsvärdet motsvarar oftast inköpspriset på din katt men kan höjas om katten meriterats.

I livförsäkringen ingår även ersättning för förlorad avelsförmåga. 

Livförsäkringen gäller dock inte om din katt kommit bort.

Försäkring för kattuppfödare

Bolaget erbjuder en omfattande försäkring för dig som är uppfödare där du kan ta del av flera rabatter för att få en så prisvärd försäkring som möjligt. Förutom att katterna hos en uppfödare täcks av det som ingår i en vanlig kattförsäkring tillkommer en del kompletterande skydd. 

Avelsförmåga och förlossningskomplikationer

Den livförsäkring som du tecknar för din katt som registrerad uppfödare hos Trygg Hansa innefattar även ersättning för förlorad avelsförmåga. Utöver det omfattar även den veterinärvårdsförsäkring som du tecknar för din katthona ersättning för förlossningskomplikationer och upp till två kejsarsnitt. 

Kullförsäkring

Utan extra kostnad kan du teckna en kullförsäkring om din katt är försäkrad hos Trygg Hansa. Dolda felförsäkring för kattungarna i kullen ingår då utan extra kostnad och försäkringen ersätter upp till försäljningspriset i upp till tre år från leveransdag vilket motsvarar uppfödarens ansvar.

Innan leverans av kattungarna täcks dem av en veterinärvårds- och livförsäkring. Försäkringsskyddet gäller för kattungarna från fyra veckors ålder till leveransdagen eller högst till den dag kattungarna blir 14 veckor gamla. Beloppet för veterinärvård är upp till 30 000 kr och livförsäkringen täcker det förväntade försäljningspriset.

Rabatter

Trygg Hansa erbjuder flera olika typer av rabatter på sin hemsida. Nedan listar vi några av de rabatter som Trygg Hansa erbjuder för kattförsäkringar. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida.

Katteungerabatt

Du får 25% rabatt på första årspremien om försäkring tecknas när kattungen är mindre än sex månader. 

Uppfödarrabatt

Du får som uppfödare bonus för de försäkringar som dina kattungeköpare tecknar hos bolaget. 

Rabatt för dig med registrerat stamnamn

Som kattuppfödare med registrerat stamnamn erbjuder Trygg Hansa 30% från första kattförsäkringen både på veterinärvårds- och livförsäkring. 

Kattunge

Karens & självrisk

Två viktiga punkter att se över vid val att kattförsäkring för att undvika överraskningar är vilken karenstid försäkringsbolaget har och vad de erbjuder för självrisk. Vi har därför sammanfattat den informationen för att underlätta för dig. 

Karenstid

En karenstid om 20 dygn från och med att du tecknat försäkringen gäller om din katt tidigare varit oförsäkrad. Det innebär att försäkringen inte ersätter dig om din katt blir sjuk under karenstiden och inte heller följder av sjukdomar som påbörjats under karenstiden. 

Om du byter försäkringsbolag med samma omfattning av försäkring ska de 20 dygn karenstid passerats hos det tidigare försäkringsbolaget. 

Bolaget har även en karenstid på 20 dygn om du utökar din försäkring till en mer omfattande och ett högre ersättningsbelopp. 

Ingen karenstid

Trygg Hansa har ingen karenstid om du flyttar din försäkring med samma omfattning från ett annat svenskt försäkringsbolag.

Detsamma gäller om din kattunge är yngre än 14 veckor och har ett veterinärintyg utan anmärkning som är högst sju dagar gammalt. 

För olycksfall börjar försäkringen gälla direkt och ingen karenstid gäller.

Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som betalas av dig vid skada eller sjukdom hos din katt. Bolaget erbjuder både en fast och rörlig del av självrisken som du själv väljer när du tecknar försäkringen. 

Fast del: Du kan välja mellan beloppen 1200 kr, 2300 kr eller 4000 kr. 

Rörlig del: Den rörliga delen tillkommer på de kostnader som överstiger den fasta delen. Du kan välja antingen 15%, 20% eller 25%. 

Trygg Hansa erbjuder en självriskperiod på 180 dagar räknat från första veterinärbesöket. Under denna period behöver du bara betala den fasta självrisken en gång. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Trygg Hansa

Nackdelar med Trygg Hansa

Trygg Hansa Omdöme

Vårt betyg:
4/5

Trygg Hansa Omdöme

Efter vårt test och bedömning av den kattförsäkring som Trygg Hansa erbjuder kan vi konstatera att bolaget erbjuder en flexibel och omfattande försäkring för katt. 

Trygg Hansa erbjuder en kattförsäkring som går att teckna på olika nivåer beroende på omfattning. Den mest omfattande nivån har ett högt ersättningsbelopp och beloppet sänks inte med kattens ålder. Det finns däremot flera konkurrenter som erbjuder ett högre ersättningsbelopp. 

Bolaget erbjuder även flera tilläggsförsäkringar. Livförsäkringen går att teckna för både raskatter och huskatter vilket inte är lika vanligt hos konkurrenterna. Trygg Hansa erbjuder även en omfattande kattförsäkring som är specialanpassad för kattuppfödare. 

Självriskperioden är 180 dagar vilket är något längre än de flesta av konkurrenterna men inte längst på marknaden. Karenstiden är 20 dygn vilket är i linje med flera av konkurrenterna. 

Trygg Hansa erbjuder flera rabatter som gör att du kan komma ner i pris på din försäkringskostnad. Jämfört med konkurrenterna skulle Trygg Hansa dock kunna erbjuda fler rabatter. 

Vårt omdöme och betyg för Trygg Hansa Kattförsäkring blir efter vår analys 4 av 5.

Omdömet är avrundat till närmsta heltal. 

Se hur Trygg Hansa Kattförsäkring står sig i vår jämförelse och vilket försäkringsbolag som erbjuder bäst kattförsäkring 2024.

Kundernas erfarenhet av Trygg Hansa

Vi har tittat närmare på de betyg och omdömen Trygg Hansa har fått på Trustpilot.  

Trustpilot omdöme

Trygg Hansa har fått över 1000 omdömen på Trustpilot med ett medelbetyg på 4,2/5. Betygen gäller för hela Trygg Hansa Försäkringar och alla de försäkringar som bolaget erbjuder. Omdömena på Trustpilot är till stor del fördelade på det högsta betyget (54%), det näst högsta betyget (13%) och det lägsta betyget (27%).

Än så länge finns det inga kommentarer om kattförsäkringen eftersom den tidigare varit under Moderna. Det går därför inte att dra några större slutsatser om vad kunderna tycker om kattförsäkringen utan istället om bolaget som helhet. 

Vill du se de omdömen och kommentarer som lämnats på Trustpilot kan du göra det här

Trygg Hansa omdöme trustpilot

Vår kommentar: Eftersom Trygg Hansa inte har haft några djurförsäkringar tidigare är det svårt att dra några slutsatser kring vad kunderna tycker om just kattförsäkringen. Däremot kan vi dra en någorlunda slutsats om vad kunderna tycker om hela bolaget.

Då passar Trygg Hansa dig

Trygg Hansa passar dig som är ute efter en flexibel och omfattande kattförsäkring. Försäkringen passar också dig som är uppfödare. 

Det mest omfattande alternativet Trippel ger ett av de högsta ersättningsbeloppen på marknaden. 

För att hitta den bästa kattförsäkringen för dig och din katt behöver ni utgå ifrån ert behov. Om du vill ha en flexibel kattförsäkring med stort utbud av tillägg är Trygg Hansa rätt kattförsäkring för dig. 

Slutsats och summering

Vår sammanfattning och slutsats av Trygg Hansas omdöme och undersökning är bra. Försäkringen är flexibel och prisvärd med ett stort utbud av tillägg. 

Jämfört med flera av konkurrenterna ingår tilläggen som bolaget erbjuder i flera fall i standardutbudet. Det maximala ersättningsbeloppet är högt men lägre än flera konkurrenter.

FAQ

Priset på Trygg Hansa Kattförsäkring är individuellt och beror på flera olika faktorer. 

Trygg Hansa Kattförsäkring har en karenstid på 20 dagar. 

Trygg Hansa är ett seriöst och pålitligt försäkringsbolag. Bolaget har fått bra kundomdömen och får höga poäng i flera jämförelser.  

Bolaget är välkänt på försäkringsmarknaden och har funnit länge. 

trygg hansa kattförsäkring logga

Om Trygg Hansa

Trygg Hansa gick under våren 2022 ihop med Moderna Försäkringar och Moderna Djurförsäkringar tillhör numera Trygg Hansa. Innehållet och erbjudandet av djurförsäkringar är fortfarande detsamma men numera under Trygg Hansa. 

Trygg Hansa ingår i Trygkoncernen som är ett av Skandinaviens största sakförsäkringsbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av försäkring till både privatpersoner och företag.

I Sverige bedriver bolaget verksamhet genom varumärkena Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Aktsam, Atlantica och Bilsport & MC. 

För bolagets fullständiga villkor och innehåll gällande kattförsäkringar vänligen se bolagets hemsida. 

Kontaktuppgifter till Trygg Hansa

Telefon: 0771-111 110

Öppettider: vardagar 8-19 och helger 9-17